Greippi mehu vielä

Anonim

Antiviruslääkkeiden käyttö samanaikaisesti greippimehun kanssa voi lisätä tai vähentää veren määrää. Siten greippimehu lisää sakinaviirin (Invirase °, Fortovase °) konsentraatiota veressä ja vähentää indinaviirin (Crivixan °) määrää. e-terveys oli aiemmin ilmoittanut, että greippimehu häiritsee felodipiinia, mutta myös lääkkeitä, jotka tunnetaan kalsiumkanavasalpaajina (mukaan lukien nifedipiini, nitrendipiini, nimodipiini, verapamiili), allergiavastaisia ​​lääkkeitä kuten terfenadiini ja bentsodiatsepiineja (anksiolyyttisiä lääkkeitä, joita käytetään yleensä trankvilisaattorit tai unilääkkeet).

Itse asiassa näiden vuorovaikutusten käytännön seurauksia ei tunneta. Tiedämme vain, että greippimehu muuttaa näiden lääkkeiden pitoisuutta veressä, hyvin eri tavalla henkilöstä riippuen ja ehkä myös greippimehutyypistä riippuen (riippuen esimerkiksi greipin lajike ja mehupitoisuus). Mutta varovaisuus johtaa siihen, että greippimehun käyttöä ei suositella, jos sitä hoidetaan jollain näistä lääkkeistä. Ja ota lääkitys aina lasillisella vettä, eikä mitään muuta juomaa, edes näennäisesti vaaratonta.